Look: Volunteers gathered together for the 34th International Coastal Clean-up with the theme “Bayanihan para sa Malinis na Karagatan” at the Baseco Beach Area, District 5 Manila. A large number of the participants were Youths of Manila (High School Students, College Students, SK Officials, Youth Organizations and other Youth Volunteers). Ito ay indikasyon na talagang nagkaka-isa na ang mga “Batang Maynila” sa pagsasa-ayos ng Lungsod.

(Manila Youth Bureau)