TINGNAN: Patuloy ang pag-iikot ng DPS Quick Response Team (QRT) para maghakot ng basura sa Kamaynilaan ngayong Miyerkules, Agosto 4.

Kabilang sa mga kalye at abenida na napuntahan na nila kanina ay ang Quirino, Angel Linao, Pedro Gil, Paz, at Sta. Cruz, Rizal, Oroquieta, Yuseco, Antipolo, Leonor Rivera, Blumentritt, at Pampanga. Dumaan din sila sa Antonio Regidor Elementary School para hakutin ang mga pinutol na sanga ng puno.