TINGNAN | Binuksang muli ng Justice Jose Abad Santos General Hospital ganap na ika-7 ng Marso 2022 ang face-to-face consultations sa JJASGH Out-Patient Department.

123 na pasyente ang nakapagpakonsulta sa Araw ng Pagbubukas at 118 naman ngayong ika-8 ng Marso 2022.

Ang mga serbisyong naibigay sa dalawang araw ng pagpapakonsulta ay: OB-Gyne – 74; Pedia – 15; Medicine – 75; Surgery – 15; Ophtha – 21; ENT – 29; Derma – 5; Dental – 7.Nagpapatuloy ang ating face-to-face consultations bukas, ika-9 ng Marso 2022.

Sa mga nagnanais na makapagpakonsulta online, ang ating JJASGH Telemedicine ay bukas rin para sa ating mga pasyente.

Maraming salamat po sa ating OUT-PATIENT DEPARTMENT, sa kanilang napakasigasig na paglilingkod sa ating Lungsod!

(Ulat: JJASGH)