SK Efforts: School Supplies at Laptop Tables, Ipinamahagi ng mga SK ng Barangay 543. Namahagi ng mga school supplies at laptop tables ang Sangguniang Kabataan ng Barangay 543 Zone 54 sa Distrito IV para sa kanilang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang kolehiyo.Sa pamumuno ni SK Chairman Argelyn Fe B. Romero at ng buong SK Council ng Barangay 543 ay namahagi sila ng mga school supplies at laptop tables para sa 140 na mag-aaral ng kanilang barangay. Ang mga laptop tables na ito ay magagamit ng mga estudyante lalo pa at nagsimula na noog Lunes ang pasok sa mga pampublikong paaralan. -JKG(Mga kuha mula kay G. Alex Layos II/Manila Youth Development and Welfare Bureau)