MAHALAGANG PAALALA: Muling ilulunsad ang RFID Sticker Caravan sa Kartilya ng Katipunan bukas, Sabado, ika-14 ng Nobyembre.

Magdala ng P200 para sa initial load, sariling ballpen at magsuot ng face mask at face shield. Bukas ito para sa Class 1 vehicles (cars, SUVs at passenger vans).