PAGMASDAN: Patuloy po ang masisipag na kawani ng DPS Team Mandaragat sa kanilang Clean-up Drive sa paligid ng Manila Yacht Club, na sakop ng District 5, ngayong araw.