LOOK: Nagkaroon ng hospital visit, inspeksyon, at paghahatid ng karagdagang impormasyon tungkol sa Monovalent Oral Polio Vaccine Round 2 (MoPV 2) si Ginoong Rodel Alegre, Ginang Michelle Tagacay, at iba pang kawani ng Department of Health sa Ospital ng Sampaloc noong ika-27 ng Pebrero 2020.

Ang ating ospital ay kaisa ng DOH sa laban kontra polio!