Atin pong gunitain ng buong puso at pananampalataya ang Linggo ng Palaspas o Palm Sunday ngayong araw, ika-28 ng Marso.Ang Linggo ng Palaspas ay hudyat sa pagsisimula ng Semana Santa. Ipinapaalala rin po nito ang pagdating ni Hesukristo sa Jerusalem bilang Tagapagligtas at Hari, at ang pagsalubong ng mga tao sa Kanya sa pamamagitan ng pagwawagayway ng mga palaspas.Kaisa po ang Lungsod ng Maynila sa pagdiriwang ng banal na araw na ito. Ipagdasal po natin ang kagalingan ng buong mundo.Manila, God first!