Kung sakaling makaramdam ng mga sintomas na nakasaad ay maaaring ipaalam sa ating Manila Health Department Hotline o sa pinakamalapit na Health Centers ng Lungsod ng Maynila.

(Infographic by Carlo Asoro/MPIO)