PAALALA: HUWAG MAKIPAGSIKSIKAN PARA HINDI MAHAWA.

Maging disiplinado po tayo tuwing tayo ay nasa labas o pampublikong lugar upang tayo ay hindi mahawa sa sakit na dulot ng pandemya.

“Ligtas ang may Disiplina”

Isang paalala mula sa Department of Tourism Culture and Arts of Manila