Mga Batang Maynila, umabot na sa P45,767,000 ay naibigay nating tulong pinansyal para sa ating mga lolo at lola sa District 4, Martes, Agosto 17!

Nasa 16,687 na senior citizens po sa nasabing distrito ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Pamahalaang Lungsod ng Maynila.

Ang naipong halaga na nakukuha ng ating mga lolo at lola ngayon ay para sa Enero 2021 hanggang Hunyo 2021. Kung maaalala ninyo ay may nakalaang P500 kada buwan para sa kanila.

Asahan po ninyong maibibigay rin sa mga lolo at lola sa iba pang mga distrito ng Maynila ang kanilang naipong buwanang tulong pinansyal.

Tuloy-tuloy lang po ‘yan hanggang nakatanggap na ang lahat ng seniors natin. Walang pong maiiwan sa Maynila.

Manila, God first!