Isinagawa ngayong araw ang Oplan Balik Eskwela Virtual Kick-Off ng Division of City Schools-Manila. Ang kick-off ceremony na ito ay hudyat ng pagbubukas ng Panuruang Taon 2020-2021.

Dahil sa badya ng COVID-19 virus ay wala munang “face-to-face” na mga klase sa mga paaralan ngayon upang masigurong ligtas ang mga mag-aaral. Ayon kay Division of City Schools Superintendent Dr. Maria Magdalena Lim, ang programa kanina ay sumisimbolo sa bagong paraan ng pag-aaral ng mga bata gamit ang teknolohiya at ang tinatawag ngayon na “blended distance learning”.

“Bagamat walang batang pisikal na papasok sa loob ng paaralan, ang simbolong ito ay nagpapakita ng simula ng pag-aaral ng mga bata gamit ang teknolohiya at kaparaanang hindi pa nararanasan ng nakadadami sa kanila. Dahil sa pandemya, mananatili ang mga bata sa loob ng kanilang mga tahanan upang masigurong sila’y ligtas habang nag-aaral,” ani Dr. Lim.

Dagdag pa ng DCS-Manila Superintendent, mapalad ang mga Batang Manilenyo at mga guro dahil sa kahandaan ng lokal na pamahalaan na kaagad namang tinugunan ang mga kinakailangan ng mga mag-aaral at guro.

“Napakapalad ng mga Batang Maynila at mga guro dahil ginawa ng ating lokal na pamahalaan ang lahat para maging handa sila sa pagharap sa bagong hamon ng edukasyon sa gitna ng laban sa COVID-19,” dagdag ni Dr. Lim.

Sa Lunes, Oktubre 5 ay opisyal nang magsisimula ang klase sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ang Lungsod ng Maynila ay naglaan ng 11,000 na laptops with Pocket WiFi para sa mga guro, at 136,950 na tablets at 296,000 data sim cards para sa mga estudyante. Ang mga tablets, laptops, pocket WiFi at data sim cards na ito ay nabili sa pamamagitan ng Special Education Fund (SEF) kung saan naglaan ng P1.234 billion ang lokal na pamahaalan para sa edukasyon ng mga mag-aaral at pagtuturo ng mga guro. -JKG

(Pubmat by Charlene Santiago/MPIO, Screen grab from DepEd Manila)