Balitang OSSAM: Operating Room / Delivery Room ng Ospital ng Sampaloc, nagbukas na.

Simula ngayong Setyembre 9, 2019 ay bukas ng muli ang Operating Room / Delivery Room matapos ang ilang buwang pagsasaayos dito.