Si Maria Odulio (De Guzman) ay isang guro, punong-guro, manunulat, at may-akda. Kauna- unahang babaeng prinsipal ng isang mataas o sekundaryang paaralan sa Pilipinas.

Nagtapos ng kanyang edukasyon sa Philippine Normal University sa Maynila at nakapagturo sa isang Paaralan sa Lalawigan ng Nueva Ecija mula taong 1918 hanggang 1928.

Nakilala bilang tagapagsalinwika ng Noli me Tangere ni Dr. Jose Rizal, at kasamang tagapagsalinwika rin ng El filibusterismo. May akda rin ng mga talahuluganan ng magkakatambal sa mga wikang Tagalog, Ingles, at Kastila na isang maituturing na pamana sa bansa.