TINGNAN: Ang Ospital ng Sampaloc ay naghahatid ng Personalized Healthcare Services upang makatulong sa COVID-19 patients na malabanan ang epekto ng isolation tulad ng pagkabagabag, stress, pagkabalisa, at kalungkutan.

Hatid ng Dietary Section ang masustansyang pagkain na mayroong personalized messages/greetings upang mabigyan ng lakas ng loob ang mga naturang pasyente.