LOOK: Manila City Vice Mayor Doktora Honey Lacuna led the commemoration of the 150th death anniversary of the three Filipino priests, commonly known as GomBurZa.

Lacuna said that the patriotism of Padre Mariano Gómez, José Burgos, at Jacinto Zamora should be emulated in order conquer whatever challenges that the Filipino people will face.

“Mahalagang lingunin natin ang lalim ng kanilang pagka-Pilipino, damhin natin ang sidhi ng pagmamahal sa bayan ng ating mga ninuno, at ang kahandaan nila na mag-buwis ng buhay sa ngalan ng kasarinlan at kalayaan,” Lacuna said.

“Ito ang panahon kung kailan ang bawat isa sa atin ay kinakailangang magkaroon ng konkreto at positibong tugon sa hamon ng kabayanihan, sa tawag ng paglilingkod, at inaasahan ang ating malasakit sa isa’t isa,” she added.

(Photos by Gerry Ele/OVM)