Ang ating mga frontliners ay patuloy na lumalaban kontra COVID-19 at nangangalaga ng inyong kalusugan. Tuloy-tuloy ang ating serbisyong pangkalusugan.

Upang maiwasan ang nakakamatay na COVID-19 dala ng exposure sa sakit na ito, Inilunsad ng Ospital ng Sampaloc ang Telemedicine.

Problemang pangkalusugan, itawag kay Doc!
Obstetric and Gynecology Clinic 📞 09310055482
Pediatric Clinic 📞 09310055494
General Surgery Clinic 📞 09310055483
Internal Medicine Clinic 📞 09310055492
OSSAM 24/7 Hotline 📞 09162532008