LIVE: Maynila: Maalaala Mo Kaya, Ang Musika Ng Ating Kasaysayan