LIVE: Manila City Hall holds its regular flag-raising ceremony at the Kartilya ng Katipunan, Andres Bonifacio Monument.