Abangan ang mga inihandang awit at sayaw ng mga mag-aaral mula sa Adamson University, Colegio de San Juan de Letran, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Philippine Normal University, Polytechnic University of the Philippines, San Sebastian College- Recoletos, Santa Isabel College of Manila, Technological University of the Philippines, University of Manila at Universidad de Manila.

Magkita-kita tayo sa ganap na alas-4 ng hapon sa Dambana ni Bonifacio, gawing Kartilya, Daang Taft, Maynila.

Ang Kawanihan ng Turismo at Kapakanang Pangkultura ng Maynila ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga isponsor, ang Erase Beauty Care, Jewels Clothing Corporation, Mister Donut at Mr. JC Saur para sa ating programang “Konsyerto sa Kartilya” bilang selebrasyon sa Buwan ng Turismo.