SIMBANG GABI SA KARTILYA 2021: Sama-sama nating simulan ang tradisyunal na Simbang Gabi sa Kartilya ng Katipunan ngayong Miyerkules, Disyembre 15 hanggang Disyembre 23, 2021, ganap na alas-7 ng gabi.