LOOK: Ang Family Planning (FP) ay isa sa libreng serbisyo na hatid ng Ospital ng Sampaloc. Ngayong ika-6 ng Marso 2020, tinalakay ni Nurse Supervisor Jessie Supnad ang iba’t-ibang FP method sa ating mga pasyente.

Ang USAID’s ReachHealth Project sa pangunguna nina Jaime Bonifacio, Jr, Alethea Ann Cometa, at Romeo Ariola ay nagbigay ng karagdagang kaalaman sa komite ng Family Planning sa ating ospital ng mga pamamaraang magpapataas ng demand generation, pagpapalawak ang serbisyong handog sa komunidad lalo na sa mga kakapanganak, at pagtaas ng kalidad ng serbisyo ng mga kawani ng Family Planning Clinic sa pamamagitan ng karagdagang certifications.

Ang Family Planning Clinic ay bukas Lunes hanggang Biyernes (7:00am – 4:00pm).