MAHALAGANG PAALALA: Muling ilulunsad ang RFID Sticker Caravan sa Kartilya ng Katipunan sa Nobyembre 14 bilang pakikiisa sa layunin ng Department of Transportation na gawing ‘contactless and cashless’ ang mga transaksyon sa lahat ng mga expressway.

Ang lahat ay inaabisuhan na magsuot ng face mask at face shield, magdala ng sariling ball pen at P200 para sa initial load ng RFID.