Nagsimula na pong tanggalin ng mga tauhan ng DEPW Manila ang mga campaign paraphernalias sa iba’t ibang parte ng lungsod ng Maynila.

(Ulat: DEPW)