CLEANER, SAFER, AND FRIENDLIER MANILA!

Muli, ang Department of Tourism, Culture and Arts of Manila ay nagsigawa ng “clean up drive” sa Plaza Moriones, Plaza La Liga Filipina at Plaza Morga.

Katuwang namin ang sumusunod:

Plaza Morga – PDO, BFP Tondo Sub Station, New Market Merchant Fire Volunteer, DPS SteriPlus, MPD Headquarters DMFB, at MDRRMO

Plaza La Liga Filipina – Steriplus, Baracom Tondo Pumper 3, Metro Mini Tanker, PDO, Plaza Moriones – Steriplus, MDRRMO.

Maraming Salamat Po!

(DTCAM)