City of Manila SAP Beneficiaries August 12, 2021
Ikalawang araw na po ngayon, mga Batang Maynila ng ating pamamahagi ng ECQ ayuda na mula sa ating pamahalaang nasyonal ngayong araw, ika-12 ng Agosto.

Narito po ang masterlist ng mga benepisyaryo para mga sumusunod na barangay at distrito:

DISTRICT 2:
-Barangay 152
-Barangay 160
-Barangay 155
-Barangay 153
-Barangay 158
-Barangay 159

DISTRICT 3:
-Barangay 290
-Barangay 291
-Barangay 292
-Barangay 293
-Barangay 294
-Barangay 295
-Barangay 296
-Barangay 298
-Barangay 299
-Barangay 300
-Barangay 301
-Barangay 302
-Barangay 303
-Barangay 304
-Barangay 305
-Barangay 306
-Barangay 307
-Barangay 309

DISTRICT 4:
-Barangay 404
-Barangay 405
-Barangay 406
-Barangay 408
-Barangay 409
-Barangay 411
-Barangay 466
-Barangay 467
-Barangay 468
-Barangay 534
-Barangay 535
-Barangay 537
-Barangay 538
-Barangay 539
-Barangay 544

DISTRICT 5:
-Barangay 651
-Barangay 652
-Barangay 653
-Barangay 657
-Barangay 658
-Barangay 731
-Barangay 732
-Barangay 736
-Barangay 666
-Barangay 667
-Barangay 668
-Barangay 669
-Barangay 670

DISTRICT 6:
-Barangay 601
-Barangay 602
-Barangay 603
-Barangay 604
-Barangay 605
-Barangay 606
-Barangay 607
-Barangay 608
-Barangay 609
-Barangay 610
-Barangay 611
-Barangay 612
-Barangay 613
-Barangay 614
-Barangay 615
-Barangay 616
-Barangay 617
-Barangay 618
-Barangay 619
-Barangay 620

BASECO:
-Barangay 649

INFORMAL WORKERS:
District 2, 3 & 5