BANTAY COVID-19: Narito ang datos ng COVID-19 sa Lungsod ng Maynila ngayong ika-23 ng Agosto