IN PHOTOS: Walang-patid ang pag-aangkat ng Department of Engineering ang Public Works (DEPW) at Department of Public Services (DPS) ng ayudang food boxes at gatas para sa mga senior citizens na ihahatid sa mga barangay sa lungsod.