Balitang OSSAM: Antimicrobial Stewardship (AMS) ang ginanap sa Ospital ng Sampaloc ngayong Setyembre 11, 2019 upang patuloy na maiangat ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan para sa mga mamamayan.

Para sa iba pang detalye, manatiling nakatutok sa ating Official Facebook Page.