KALAYAAN 2022: Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas

KALAYAAN 2022: Pagsuong sa Hamon ng Panibagong Bukas Kasabay ng pagsikat ng araw, kalayaan mo aming sinsigaw. Taas noong iwinawagayway ang watawat at malakas na pagpupugay. Kadakilaan at karangalan nawa’y pahalagahan ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ang siyang dalangin ko. Maligayang Araw ng Kalayaan, Inang Bayan!  (DTCAM)