Lighting of Leveriza Street

PAILAW PA MORE! Ang Leveriza St (mula San Andres hanggang M. Adriatico) naman ang higit na nagliwanag sa pagpa-patuloy ng Streetlighting Program ng lungsod. SULONG MAYNILA!