Youth Development & Welfare Bureau

Youth Development & Welfare Bureau
 • Robin Carlo H. Reyes
  Officer-In-Charge
  Manila City Hall Building, Manila 1000


  Tel: 527-5220 / 994-6611
  Email: youthdwbbureau@gmail.com

Youth Development & Welfare Bureau
 • VISION
  Ang kabataang manileño ay may malusog na pangangatawan at isipan, may disiplina at maka-Diyos, may pagmamalaki sa mayamang kasaysayan, sining at kultura, at aktibong nakikibahagi tungo sa pag sulong at pag unlad ng kanyang sarili at pamayanan.
  MISSION

  1) Mahubog ang mga kabataang Manileño na maging mabubuting mamamayan at lider; 2) mapanatili ang kalakasan ng katawan at isipan; 3) Maisabuhay ang mga aral ng kasaysayan na may mataas na pag papahalaga sa sining at kultura; 4) Mapaghusayan ang kakayanan ng mga kabataan tungo sa kaunlaran ng sarili at pamayanan.