Centenarians ng Lungsod

Magiliw na hinarap ni Manila Mayor Joseph Ejercito Estrada ang tatlo sa walong centenarians ng lungsod para sa taong 2018 na nagtungo sa City Hall, at personal na iabot ang regalong P100,000.00 ng lungsod para sa bawa’t isa sa kanila. Ayon kay Mayor Erap, ito’y isang pasasalamat sa kanilang naging kontribusyon sa pag-unlad ng Maynila bilang mga huwarang mamamayan. (Mga larawan ni Joel Santos)